Klein drama langs Achterwillenseweg

Foto: Ricardo Ernst
Foto: Remco Gerritsen

Op 8 december 2019 raakte de middags een paard met berijder en begeleider te water langs de Achterwillenseweg. Vermoedelijk geschrokken nam het paard beide mensen mee in het water. Een paard uit het water krijgen is geen sinecure in onze veenachtige bodem. Op de foto zie je dat bijna 20 mensen nodig zijn, onder leiding van de manegehouder Wilfred Franken, om het paard uit het water te trekken. Takelen als laatste optie was dus niet meer nodig. Het paard maakt het intussen goed lijkt het, maar de manegehouder is snip verkouden (geworden).

 

Goudse Hout (her)beplant

Rond 20 november is het Eldorado in de Goudse Hout aangekleed met veel struikjes en bomen. In de week van Sinterklaas 2019 is Staatsbosbeheer begonnen met het opnieuw beplanten van de vlakte die was ontstaan in 2018. Toen zijn massaal Essen gekapt vanwege de essentakziekte die daar heerste.

Alle ins en outs over het beplanten van het Eldorado leest u hier>>>
Wilt u meer weten over de bosranden die SBB aanlegt op gekapte essentakpercelen, lees dan verder hier>>>

Wat staat er te gebeuren met het Aschpotpad?

Het Aschpotpad ligt midden tussen de Slagenbuurt en de wethouder Venteweg in. Het is een honden losloopgebied, fiets- en wandelpad met een breedte van 2,50 meter. De tegels liggen op de venige ondergrond na enige tijd niet meer recht. Vooral aan de randen drukt het onderhoudsmaterieel van plantsoenen en waterwegen het pad bol. Bij droogte levert dat losliggende en gebroken tegels op. Dat is gevaarlijk gebleken (veel meldingen) en daarom is het Aschpotpad in 2018 opnieuw ingetegeld.

In het onlangs uitgestelde Verkeer Circulatie Plan (VCP) staat de asfaltering en verbreding naar 3,00 meter geprojecteerd. Maar ook in de binnenkort te verschijnen Mobiliteitsnota 2020 staat het asfalteren van het Aschpotpad als een van de prioriteiten op de agenda (los van het VCP).

Netwerk Achterwillens heeft bij het inspreken over het VCP in de gemeenteraad naar voren gebracht dat de toename van conflicten zit ingebakken bij asfaltering van het Aschpotpad. Of de verbreding naar 3 meter doorgaat is maar de vraag nu in de prioriteitennota tot nu toe sprake is van kosten ad €150.000 in plaats van €250.000 (in de voorstudie over fietsknelpunten in Gouda). Asfalt in plaats van tegels leidt tot sneller fietsen. Dit verschil in snelheid tussen (snor)fietsers en wandelaars -en zeker met loslopende hond-, is een bron van gevaarlijke situaties en onderlinge irritaties.

In overleg met de coördinatoren beheer openbare ruimte (BOR) in november 2019 heeft de werkgroep wijkschouw van Netwerk Achterwillens  dan ook bepleit om een duidelijk onderscheid tussen het wandel- en fietsgedeelte van het vernieuwde Aschpotpad door te voeren. Of dit een visueel (rood/grijs) of fysiek (apart ernaast gelegd) onderscheid moet zijn, is aan het oordeel van verkeerskundigen.

Wij zijn benieuwd wat het wordt.

Aschpotpad na recht leggen 2019
Aschpotpad zomer 2018
Aschpotpad zakt aan zijkant bol in 2018

Cleanup Middenwillens geslaagd!

Op 23 november van 10.00 12.00 uur gingen ruim 15 bewoners door Middenwillens. Het opruimen van zwerfvuil was een succes. Naast een oude fiets, Cocaine anonymous handleiding en een verloren bril toch flink wat plastic en restafval (merendeel) verzameld. Na afloop te gast voor koffie/thee en warm onderdak bij @HoogeveenFiets. Dank daarvoor en ook aan @Cyclus_NV die de hulpmiddelen leverde! Voor aanvang werd coördinator Michael nog even in het zonnetje gezet omdat hij op zijn verjaardag toch aanwezig was!

Jarige coördinator in het zonnetje gezet…
De opbrengst: inclusief oude fiets!
Bril verloren? afhalen op Achterwillenseweg 100
Ook dit tussen het afval: afgekickt of verloren?

Sfeervolle Lampionoptocht Achterwillens

Vrijdagavond 8 november gingen zo’n 95 kinderen (plus hun ouder(s)) met hun lichtje door het donker. Het draaiorgel van Adri Vergeer ging voorop, het was heerlijk najaarsweer. Coördinator Petra de Wit-van Leeuwen opende en sloot de succesvolle avond. Deze avond van Netwerk Achterwillens was mogelijk door de inzet van ruim 20 vrijwilligers en de support van @GoudaPot, @COOP Driewegplein en de Klaproos. Geniet ook nog na van de uitgebreide foto collectie die onze wijkfotograaf, Remco Gerritsen, maakte op https://rfgfotografie.nl/?p=4154

Stapje dichterbij veiliger oversteken Goudse Houtsingel

Door de gemeenteraads brede aanname van de motie aanpak verkeersknelpunten, is op 6 november een belangrijke stap gezet tot het veiliger maken van de oversteken Goudse Houtsingel.
Als volgende week dinsdag 12 november de raad ook een motie voor de noodzakelijke budgetten toevoegt aan de begroting 2020, dan is de kans groter dat in 2020 minimaal de tijdelijke maatregelen genomen worden. Alle vijf de oversteken van de Goudse Houtsingel krijgen dan wat volgens ons op zijn minst de rode hekjes en de herbruikbare, hulpdienstvriendelijke, met 50 km/uur overrijdbare drempels.
maar misschien besluit de wethouder wel tot meer: de permanente, door Sweco aanbevolen, oplossingen voor de veiliger oversteken van de Goudse Houtsingel! We gaan het zien…

Burgemeester Salet deelt cadeautjes uit op Vindingrijk

Vanochtend, 31 oktober 2019, bezocht burgemeester Salet basisschool Vindingrijk aan de Heemraadslag. Dat was ruim een half jaar na de brief die de leerlingen van de plusklas haar stuurden. Dat deden ze om aandacht te vragen voor flitspalen bij de onveilige oversteken over de Goudse Houtsingel. Die zijn zeker nodig, zo vinden zij, nu het Eldorado geopend is, de natuurspeelplaats in de Goudse Hout. Om goed te maken wat er fout was gegaan na het insturen van de brief, bracht de burgemeester een paar cadeautjes mee.

De jarige juf Trudy heette de burgemeester welkom in haar klas. De burgemeester wilde graag ingaan op de vragen die de kinderen hadden. Een verkeerskundig ambtenaar was meegekomen voor de verkeerskundige vragen. En die hadden de kinderen. De beantwoording van de vragen komt uw verslaggever bekend voor uit eerdere besprekingen. Matige snelheid van auto’s en zichtbaarheid van overstekers zijn de kern van elke oplossing. Maar ook nu nog vond de ambtenaar drempels geen oplossing maar een probleem, ondanks de liggend rapporten (sic!). En flitspalen werken alleen op die plek waar ze staan, omdat auto’s daarna weer vrolijk te hard doorrijden, zo wist de verkeersambtenaar uit te leggen. Tja, en wat zeg je dan als 11-12-jarige?

De kinderen waren wel blij met de volgende cadeautjes die de burgemeester had meegebracht:

  1. samen met de wijkagent met een laserkanon zien hoe snel auto’s rijden op de Goudse Houtsingel en snelheidsduivels bekeuren; een afspraak daarvoor wordt gemaakt;
  2. met juf Trudy borden voor langs de Goudse Houtsingel maken; vier ervan worden tot een echt bord ontwikkeld en geplaatst; de kinderen vonden dat leuk en gaan ermee aan de slag!
  3. tenslotte kregen de kinderen allemaal een halal-tractatie overhandigd.

Het leukst was het gesprek met de kinderen over hun vragen aan de burgemeester zelf. Daar leerden de kinderen wel wat van. Hierna in het kort de vragen en antwoorden die burgemeester Salet gaf.

Wat doet een burgemeester? Voorzitten gemeenteraad, luisteren naar bewoners, baas over politie, brandweer en openbare orde. Het delen van vreugde en verdriet met bewoners vind ik het leukst.

Wat moet je studeren om burgemeester te worden? Iedereen kan dat worden, als je maar geen strafblad hebt of schulden. Je moet wel weten wat er komt kijken bij het besturen van een gemeente. Als je burgemeester wilt worden, dan vraagt de gemeenteraad je van alles om te zien of je dat kunt en uiteindelijk benoemt de Koning je dan (als de gemeenteraad jou wil). Of je nu metselaar, trompettist of advocaat was. Ik ontdekte dat ik burgemeester wilde worden toen ik wethouder was in een gemeente. Je komt dan wel eerst in een klasje met nieuwe burgemeesters om meer van het vak te leren. Daarna ben ik ruim 25 jaar burgemeester geweest in verschillende gemeenten.

Welke talenten heeft u? Ik ben muziekliefhebber en speel, als ik tijd heb, klarinet en dwarsfluit. Vroeger wilde ik journalist of toneelspeler worden.

Willen jullie de burgemeestersketting zien? Deze is al honderd jaar oud! Op de voorkant staan het wapen van Gouda en de spreuk van de stad “door de doornen naar de sterren”. Er zitten dus ook stekels verwerkt in de ketting om de burgemeester daaraan te herinneren.

Tenslotte was er gelegenheid om met de hele school, leerlingen en team, op de foto te gaan met de burgemeester. Die foto vind je binnenkort ongetwijfeld op de site van OBS Vindingrijk, zo denken wij.

 

Lampionoptocht Achterwillens 8 november

Van 18.30-19.30 gaan we op 8 november weer uur met een draaiorgel door de wijk. Startpunt is de Bühne aan de Tristanstraat 18. Kinderen tot 12 jaar kunnen onder begeleiding meelopen. Na afloop een kopje chocolademelk of limonade. U kunt zich voor €2 inschrijven bij de Fris/Versshops aan de Willem en Marialaan. Woensdag 30 oktober en vrijdag 1 november kunt u zich ook inschrijven bij basisschool Vindingrijk. Op 4 november kan dat in de Bühne aan de Tristanstraat 18 van 16.00 – 17.00 uur.

De lampionoptocht Achterwillens wordt gesponsord door GoudaPot, COOP en de Klaproos.

Natuurwerkdag Heemtuin Goudse Hout

Zaterdag 2 november 2019 vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen “Vlechten met natuurlijke materialen”.  Daarvoor is er een workshop. Ouders en kinderen kunnen ook hun handen uit de mouwen steken in de natuur. Dan is namelijk weer de landelijke Natuurwerkdag van 10.00 – 16.00 uur. Het is daar de traditionele start van het winterseizoen. Vanaf 10.00 uur kun je je ook uitleven met het afzetten van wilgenstobben in het hakgriend (dikkere takken) of het snijgriend (dunne twijgen). Kinderen kunnen helpen in het snijgriend. Er is begeleiding aanwezig, maar vooral voor kleine kinderen wordt verzocht om die zelf door ouders/ouderen te begeleiden. Ook kunnen kinderen helpen bij het afruimen van hooi, riet en takken. Het dragen van laarzen of waterdichte schoenen wordt aangeraden. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd. In de pauzes is er koffie, thee, koek en soep. Neem zelf een lunchpakket mee. De heemtuinvrijwilligers zorgen voor instructie en begeleiding. Wel wordt de deelnemers dringend gevraagd om eventuele kinderen zelf te begeleiden. Zie ook onze website: www.heemtuingoudsehout.nl.

Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.natuurwerkdag.nl/locatie/heemtuin-goudse-hout