Verhaal Huttenbouwdorp Goudse Hout is begonnen!

Medio mei berichtten wij over de aanloop naar de drie-daagse op de Goudse Manege van 11 t/m 13 juli.

De organisatoren stuurden ons de opening van het verhaal van het Huttenbouwdorp Goudse Hout:

“BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ALLE BOUWERS VAN HUTTENBOUWDORP GOUDSE HOUT 2017!!!
Beste bouwers,
Wij hebben een brief ontvangen van Koning Wilfred de Eerste. Het is belangrijk, hij schrijft het volgende:
Beste bouwers van Huttenbouwdorp Goudse Hout,
Er is vorige week iets ergs gebeurd. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Mijn kasteel is weg, mijn hele hofhouding is weg en ik zit hier helemaal alleen op mijn lege landgoed.
Nu heb ik begrepen dat jullie je hebben aangemeld voor een huttenbouwdorp! Vlakbij mijn landgoed! Zouden jullie mij willen helpen helpen? In plaats van een eigen hut te bouwen, zouden jullie kunnen meehelpen met het bouwen van een nieuw kasteel!
Nu weet ik dat jullie nog twee weken naar school moeten, dus zouden jullie alvast kunnen nadenken over een mooi kasteel!? Bijvoorbeeld met:

– torens die je al van verre kunt zien, en van waaruit ik heel ver kan rondkijken ,

– een ridderzaal/balzaal, de mooiste kamer van het kasteel waar al het bezoek wordt ontvangen,

– een slaapzaal waar ik en de hofhouding kunnen slapen (hemelbed, stapelbedden, bedstee, etc),

– een koetshuis en een paardenstal, waar alle koninklijke koetsen en paarden kunnen staan,

– een keuken met zo’n grote open haard,

– de wapenkamer, waar de wapens, harnassen en misschien wel plek is voor een kanon,

– een gemak (je weet wel, zo’n middeleeuws toilet),

– een gevangenis waar de boeven opgesloten kunnen worden,

– een ophaalbrug die op en neer kan.
Zouden jullie dat willen doen? Dat we straks op Het Huttenbouwdorp Kasteel, sorry Huttenbouwdorp Goudse Hout met elkaar een nieuw kasteel gaan bouwen … !?
Op internet zijn tal van plaatjes te vinden. En zoals een oud spreekwoord zegt: “Een goede voorbereiding is het halve werk”.
Met heel veel dank en koninklijke bouwgroet,

Koning Wilfred”

Verontreinigd Molenpad wordt achtertuin

Het molenpad achter de woningen aan de Burgemeester Venteweg 119 tot en met 175 (oneven) is vervuild, maar niet zo ernstig dat er direct gesaneerd moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland, in opdracht van de gemeente Gouda.

De verontreiniging staat de verkoop van het pad aan de omwonenden, die het aan hun tuin willen voegen, niet in de weg. Wel zijn (nieuwe) eigenaren aan een paar regels gebonden: niet diep graven zonder toestemming en er zijn regels voor de afvoer van de grond.

De omgevingsdienst noemt de verontreiniging ‘historisch’ en spreekt van ‘een heterogene diffuse verontreiniging met PAK in de boven-en ondergrond.’ Hij is ontstaan vóór 1987 en mogelijk het gevolg van het verharden en waterkerend maken van het pad. Het grondwater is niet verontreinigd, er zit geen teer in het asfalt en er is geen asbest aangetroffen.

 

Belanghebbenden kunnen tot eind juni bezwaar maken bij de Provincie Zuid-Holland. Het onderzoeksrapport en de beschikking van de Omgevingsdienst Midden_Holland zijn aldaar in te zien onder de locatiecode Molenpad ZH051312480 (geel hieronder). molenpad.png

 

 

Invoering Diftar leidt tot verwarring 

Begin juni zijn de nieuwe grijze afvalcontainers (met chip) uitgereikt aan bewoners in de wijk. Daarna raakten flink wat bewoners van slag. Het wekelijks ophalen van plastic afval begint in Achterwillens vanaf 1 juli (elke donderdag). Nogal wat bewoners zijn er alvast maar half juni mee begonnen om hun plastic afvalzakken aan te bieden. 

Het ophalen van de oude containers verliep ook niet volgens planning: bewoners vergaten hun container te stickeren, de ophaaldienst vergat hele straten op te halen: ook dat lijkt intussen hersteld.

Nu nog de verwarring oplossen over de kosten 2018: de gemeentesite heeft het over verlaging van de kosten in 2018 met €10, maar feitelijk is er in 2018 sprake van een één-malige stijging van ruim €100 per huishouden. Dat komt omdat de variabele kosten over 2018 via een naheffing in 2019 worden verrekend. Wel slim gepresenteerd zo’n 1-malige kostenverhoging. Die wordt ook gebruikt als argument om de landelijk als beter (efficiëntere én effectievere) geëvalueerde scheiding achteraf te rechtvaardigen.

Foodwalk Goudse Hout a.s. zondag vanaf 12 uur!

De Heemtuin houdt zondag vanaf 12 uur zijn jaarlijkse Open Dag. Met allerlei activiteiten voor jong en oud. Ook de Vrienden van de Goudse Hout geven een rondleiding. Onderwerp van de wandeling:  eetbare planten en vruchten die je kunt vinden in de Goudse Hout. Mirjam Bruyn wijst u de eetbare weg in de Goudse Hout. En die gaat verder dan alleen de smultuin die nu al rijk vruchten draagt. Na afloop maakt zij  met u heerlijke kruidenboter met alle verzamelde kruiden. Dus u weet wat  u kunt doen met het mooie weer zondag aanstaande. Start bij de Heemtuin aan het Kale Jonkerpad!