Railvoertuig boven water

Gisteren waren de voorbereidingen klaar. Een week geleden raakte een ‘verdwaald’ voertuig van Berende te water nadat een stuk, pas nieuw gelegd, asfalt van de Achterwillenseweg afbrak onder de te zware belasting. Via een verstevigde weg zijn hijskranen en pontons aangevoerd. Gisteren begon het hijsen. Vandaag was het railvoertuig boven water.

21 juli railkraan op ponton gehesen
​[wpvideo 6LcgcNCZ]​
12 juli railkraan te water

Onder grote belangstelling op 20 juli berging in gang

Railvoertuig te water…

Vanaf de Achterwillenseweg is gisteren een railvoertuig met een lading in de strop te water geraakt. De chauffeur schijnt er ongedeerd vanaf gekomen te zijn. Hoe een en ander is gebeurd is (nog) niet duidelijk. Wat er met de te water geraakte voertuigen gaat gebeuren is ook nog niet bekend: er uit hijsen of af laten zinken in de ondergrond (na verwijderen olieresten) is nog niet bekend. Het wordt nog een zware klus op dit smalle, pas vernieuwde, stuk Achterwillenseweg; het is ongeveer 100 meter voorbij het voormalige tuincentrum (vanaf de stad geredeneerd).

Ridder Bart met schildknaap op bezoek bij koning Wilfred en lady Resie

Vandaag de laatste dag van het Huttenbouw Dorp op de Goudse Manege. De kinderen leerden ringsteken en het 35-kilo wegende harnas van ridder Bart kennen. Vanmiddag worden de hutten afgebouwd en kan het nagenieten beginnen. Het kasteelleven is deze 3-daagse echt tot leven gekomen voor de ruim 60 deelnemers. Lees ook verder op www.huttenbouwdorpgoudsehout.nl

Parkeerprobleem rond Tristanstraat deels opgelost!

Al enige tijd hebben bewoners last van het tekort aan parkeerplaatsen aan en rond de Tristanstraat. Verkeerd geparkeerde auto’s en gevaarlijke situaties zijn het gevolg geweest. De afdeling Verkeer van de gemeente heeft vorig jaar tellingen verricht. Daaruit bleek het tekort aan parkeerplaatsen zich te beperken tot de avond en de nacht/ochtend. Het geschatte tekort bedroeg 30 parkeerplekken. Op de avond(en) met de burgemeester in 2016 en 2017 zijn allerlei oplossingen de revu gepasseerd: plantsoen opofferen en/of stoep vervangen door parkeerhavens. Dat paste niet in het gemeentelijk beleid of het budget. Gelukkig heeft @WoonPartners zich een goede buur getoond. Het privé terrein aan de Achterwillenseweg 22a is inmiddels buiten kantoortijden opengesteld voor buurtbewoners (buiten kantoortijden geen verboden toegang en geen wegsleepregeling meer, zie foto). Bijkomend voordeel voor de buurtbewoners is de camerabewaking op dit terrein. Hopelijk is dit voor de buurtbewoners de oplossing voor hun parkeerprobleem.

12 oktober: info-avond diftar in Bühne

Deze zomer is de gemeente begonnen met het inrichten van de voorzieningen om gescheiden inzameling van afval lonend te maken. Gechipte containers voor restafval en betaling van restafval in zakken (voor ondergrondse containers) zullen vanaf 1 januari 2018 kunnen worden geregistreerd. De getelde zakken en containers zijn de basis voor de variabele afvalstoffenheffing per adres in 2019. Dat jaar zal ook het vaste jaartarief voor afvalstoffenheffing aanzienlijk omlaag gaan.

Het Netwerk Achterwillens is in overleg gegaan met de gemeente omdat ons de volgende vragen ter ore zijn gekomen:

– Brood komt niet terecht in de GFT-bakken, maar wordt gevoerd aan eenden en meeuwen: dat worden dan een soort ‘vliegende ratten’

– In onze wijk staan op veel plaatsen de grijze afvalcontainers aan de weg of op verzamelplaatsen: dumpen in elkaars container leidt gemakkelijk tot burenruzie

– Wat gebeurt er met de winst van het gescheiden ophalen in 2018?

– In onze wijk (evenals in de binnenstad) zijn er ook nogal wat klein behuisden (flats): waar sla je al dat gescheiden afval op?

Genoeg reden om met bewoners toch nog eens in gesprek te gaan over:

– het nut van afvalscheiding

– de opbrengsten van afvalscheiding in Gouda voor bewoners en milieu

– het oplossen van praktische problemen

Vanaf 19.30 uur zullen mensen van Cyclus en de gemeente Gouda u demonstreren hoe afval scheiden werkt en uitleggen waarom het lonend is. Ook is er gelegenheid om de nog resterende vragen te beantwoorden.

Daarna is er hopelijk minder verwarring hoe een en ander in zijn werk gaat vanaf 1 januari 2018.

Tenslotte:

Op deze pagina vind je de data van vuilnisophalen in jouw postcodegebied; hier vind je ook de app waarmee je de afvalkalender altijd bij de hand kunt hebben:

https://afvalkalender.cyclusnv.nl/form

Is er sprake van veel zwerfvuil of een andere ongerechtigheid waarbij je cyclus of de gemeente nodig hebt, dit zijn de telefoonnummers en websites:

1.

Cyclus: 0182 – 547500

2.

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_indienen/Meldpunt_openbaar_gebied

Verhaal Huttenbouwdorp Goudse Hout is begonnen!

Medio mei berichtten wij over de aanloop naar de drie-daagse op de Goudse Manege van 11 t/m 13 juli.

De organisatoren stuurden ons de opening van het verhaal van het Huttenbouwdorp Goudse Hout:

“BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ALLE BOUWERS VAN HUTTENBOUWDORP GOUDSE HOUT 2017!!!
Beste bouwers,
Wij hebben een brief ontvangen van Koning Wilfred de Eerste. Het is belangrijk, hij schrijft het volgende:
Beste bouwers van Huttenbouwdorp Goudse Hout,
Er is vorige week iets ergs gebeurd. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Mijn kasteel is weg, mijn hele hofhouding is weg en ik zit hier helemaal alleen op mijn lege landgoed.
Nu heb ik begrepen dat jullie je hebben aangemeld voor een huttenbouwdorp! Vlakbij mijn landgoed! Zouden jullie mij willen helpen helpen? In plaats van een eigen hut te bouwen, zouden jullie kunnen meehelpen met het bouwen van een nieuw kasteel!
Nu weet ik dat jullie nog twee weken naar school moeten, dus zouden jullie alvast kunnen nadenken over een mooi kasteel!? Bijvoorbeeld met:

– torens die je al van verre kunt zien, en van waaruit ik heel ver kan rondkijken ,

– een ridderzaal/balzaal, de mooiste kamer van het kasteel waar al het bezoek wordt ontvangen,

– een slaapzaal waar ik en de hofhouding kunnen slapen (hemelbed, stapelbedden, bedstee, etc),

– een koetshuis en een paardenstal, waar alle koninklijke koetsen en paarden kunnen staan,

– een keuken met zo’n grote open haard,

– de wapenkamer, waar de wapens, harnassen en misschien wel plek is voor een kanon,

– een gemak (je weet wel, zo’n middeleeuws toilet),

– een gevangenis waar de boeven opgesloten kunnen worden,

– een ophaalbrug die op en neer kan.
Zouden jullie dat willen doen? Dat we straks op Het Huttenbouwdorp Kasteel, sorry Huttenbouwdorp Goudse Hout met elkaar een nieuw kasteel gaan bouwen … !?
Op internet zijn tal van plaatjes te vinden. En zoals een oud spreekwoord zegt: “Een goede voorbereiding is het halve werk”.
Met heel veel dank en koninklijke bouwgroet,

Koning Wilfred”

Verontreinigd Molenpad wordt achtertuin

Het molenpad achter de woningen aan de Burgemeester Venteweg 119 tot en met 175 (oneven) is vervuild, maar niet zo ernstig dat er direct gesaneerd moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland, in opdracht van de gemeente Gouda.

De verontreiniging staat de verkoop van het pad aan de omwonenden, die het aan hun tuin willen voegen, niet in de weg. Wel zijn (nieuwe) eigenaren aan een paar regels gebonden: niet diep graven zonder toestemming en er zijn regels voor de afvoer van de grond.

De omgevingsdienst noemt de verontreiniging ‘historisch’ en spreekt van ‘een heterogene diffuse verontreiniging met PAK in de boven-en ondergrond.’ Hij is ontstaan vóór 1987 en mogelijk het gevolg van het verharden en waterkerend maken van het pad. Het grondwater is niet verontreinigd, er zit geen teer in het asfalt en er is geen asbest aangetroffen.

 

Belanghebbenden kunnen tot eind juni bezwaar maken bij de Provincie Zuid-Holland. Het onderzoeksrapport en de beschikking van de Omgevingsdienst Midden_Holland zijn aldaar in te zien onder de locatiecode Molenpad ZH051312480 (geel hieronder). molenpad.png

 

 

Invoering Diftar leidt tot verwarring 

Begin juni zijn de nieuwe grijze afvalcontainers (met chip) uitgereikt aan bewoners in de wijk. Daarna raakten flink wat bewoners van slag. Het wekelijks ophalen van plastic afval begint in Achterwillens vanaf 1 juli (elke donderdag). Nogal wat bewoners zijn er alvast maar half juni mee begonnen om hun plastic afvalzakken aan te bieden. 

Het ophalen van de oude containers verliep ook niet volgens planning: bewoners vergaten hun container te stickeren, de ophaaldienst vergat hele straten op te halen: ook dat lijkt intussen hersteld.

Nu nog de verwarring oplossen over de kosten 2018: de gemeentesite heeft het over verlaging van de kosten in 2018 met €10, maar feitelijk is er in 2018 sprake van een één-malige stijging van ruim €100 per huishouden. Dat komt omdat de variabele kosten over 2018 via een naheffing in 2019 worden verrekend. Wel slim gepresenteerd zo’n 1-malige kostenverhoging. Die wordt ook gebruikt als argument om de landelijk als beter (efficiëntere én effectievere) geëvalueerde scheiding achteraf te rechtvaardigen.

Foodwalk Goudse Hout a.s. zondag vanaf 12 uur!

De Heemtuin houdt zondag vanaf 12 uur zijn jaarlijkse Open Dag. Met allerlei activiteiten voor jong en oud. Ook de Vrienden van de Goudse Hout geven een rondleiding. Onderwerp van de wandeling:  eetbare planten en vruchten die je kunt vinden in de Goudse Hout. Mirjam Bruyn wijst u de eetbare weg in de Goudse Hout. En die gaat verder dan alleen de smultuin die nu al rijk vruchten draagt. Na afloop maakt zij  met u heerlijke kruidenboter met alle verzamelde kruiden. Dus u weet wat  u kunt doen met het mooie weer zondag aanstaande. Start bij de Heemtuin aan het Kale Jonkerpad!