Wie-is-Wie in Verkiezingsdebat Achterwillens op 15 maart om 19.30 uur?

WieIsWieMorgenavond vanaf 19.30 uur loopt iedereen binnen in de Luidensschool. Om 20.00 uur begint het debat met de 12 kandidaat raadsleden. Aan de afbeelding kunt u ze morgenavond herkennen.

Bovendien hebben wij hen gevraagd naar hun passie voor het raadswerk de komende vier jaren.

Dit is het resultaat:

Passie van kandidaat raadsleden voor het raadswerk:

Evert Bobeldijk, nr. 2 van D66: Gouda duurzamer, aantrekkelijker en ondernemender. Klaar voor uitdagingen van toekomst en klimaatverandering

Ronald Verkuijl, nr 1 van VVD: Ik hoop Gouda veiliger, groener en bruisender te maken! Gouda verdient vooruitgang

Ed de Lange, nr 1 van Gouda 50+: Inzetten voor alle inwoners van Gouda, niet alleen de 50plusser, dit  op het gebied van zorg, wonen, veiligheid  en toegankelijkheid

Mohammed Mohandis, nr 2 van PvdA: nog niet bekend

Eppy Boschma, nr 2 van CDA: Samen kunnen we meer. Voor een Gouda dat we door willen geven

Theo Lucas, nr 3 van GBG:  Grote invloed voor burgers bij beslissingen; benutten van hun kennis en ervaring

Sjane-Marie Koppers, nr 2 van Gouda Positief: Ik wil meer ruimte voor nieuwe manieren om problemen op te lossen; gemeente en burgers werken samen

Edwin Kemner, nr 3 van PvdD:  Om onze planeet leefbaar en duurzaam te houden voor onze kinderen

Rolf Bruijn, nr 2 van SP: Strijd voor samenleving van rechtvaardigheid, solidariteit, menswaardigheid, gelijkheid in groene, schone, veilige leefomgeving

Anna van Popering, nr 2 van CU: Gouda is goud, ik zet mij in voor een nog mooier Gouda

Geert Jan Rozendaal, nr 5 van SGP: De leefwereld van de Gouwenaar verbinden met de systeemwereld van de gemeente

Rolf van der Mije, nr 2 van Groen Links: Ik wil de inwoners van Gouda en de “Politiek” dichter bij elkaar brengen

Stelling 3 verkiezingsdebat Achterwillens: Gouda is linksom of rechtsom energie neutraal in 2030.

Gouda is linksom of rechtsom energie neutraal in 2030. De komende vier jaar zetten we daarin grote stappen.

Dat er actie noodzakelijk is op het gebied van energie en klimaat is duidelijk. Maar volgens de quickscan van Natuur en Milieu bungelt Gouda in de onderste regionen in vergelijking met 41 andere gemeenten. Graag horen wij welke plannen u heeft om in de komende vier jaar al bij te dragen aan een duurzame samenleving. Mogelijke verbeterpunten:

1. Invoeren milieuzone

2. Inkoop eigen vervoer: bij aanbesteding wagenpark schone voertuigen eisen

3. Vergroten aandeel zonnestroom. In Gouda werd slechts 24kWh per inwoner opgewekt, itt Zwolle met 132 kWh.

4. Meer laadpalen voor elektrische auto’s

5. Vermindering van uitstoot fijnstof door wegverkeer

6. Wijken in Gouda worden aardgasvrij (Green Deal Aardgasvrije Wijken)

7. Meedoen aan Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (in 2025 emmissievrij)

8. Aansluiten bij de groep gemeenten in het Groene Hart die de ongebreidelde groei en overlast van Schiphol kritisch volgen.

Stelling 2b Verkiezingsdebat Achterwillens

Huftergedrag is soms alleen ergerlijk, geeft vaak overlast en is té vaak crimineel. Ik stem op een partij die een coalitie vormt waarin de verschillende sociale bubbels van gemeentelijke diensten, politie en bewoners aangezet worden tot een veel effectievere samenwerking dan tot nu toe vertoond. 

Om problemen en ergernissen in de wijk effectief te kunnen aanpakken is veel betere samenwerking tussen gemeenteraad, de wijkbewoners en uitvoerende diensten nodig. Te hard rijden door de eigen wijk, overlast en treiteren door hangjongeren, inbreken, dealen in de wijk vragen om een intensievere samenwerking van meer bewoners met elkaar en met politie, jeugdwerk en gemeente in samenhang. Zeggen dat ‘dealen niet bewezen is’ omdat er nog niemand is aangehouden, helpt niet meer. Ook sluiproutes moeten verkeerstechnisch beter aangepakt (bv ontwijken stoplicht Zwarteweg via Tristan-/Isoldsestraat). Hetzelfde geldt voor de 10-15 lange vrachtwagens die dagelijks tegen de regels in over de Dijkgaafslag en de Molenmeesterslag hun weg terugzoeken naar de Goudse Houtsingel: de bebording is niet sturend.

In het verkiezingsdebat wordt deelnemers gevraagd hun oplossing te geven voor een samenhangende aanpak van huftergedrag in allerlei vormen binnen de gemeente Gouda.img_5377

Stelling 2a Verkiezingsdebat Achterwillens

Om het oversteken van de Goudse Houtsingel veiliger te maken, zijn er eind 2018 vijf veilige oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers; dus met verkeersdrempels, aangepaste bebording en belijningimg_5377

De oversteekplaatsen naar de Goudse Hout zijn niet veilig. Het wegbeeld voor auto’s vraagt om harder te rijden dan 50 km/u. Dit gedeelte van de Goudse ontsluitingsweg heeft ondermaatse snelheid regulerende maatregelen voor auto’s ten opzichte van de rest van deze uitvalsweg door Bloemendaal en Goverwelle. De snelheidsmetingen zijn fake geweest door elkaar waarschuwende automobilisten en het tot nu toe verkochte beleid ‘eerst dodelijke ongelukken voor we ingrijpen’ is cynisch.

In stelling 2 vragen we kandidaat raadsleden wat zij gaan doen in het coalitieakkoord om de (tot nu toe vaak falende) gezamenlijke aanpak van wijkproblemen met B&W, ambtenaren en bewoners sterk te verbeteren.  We doen dit met een stelling bij een paar problemen.

 

Stelling 1 verkiezingsdebat Achterwillens

Het is tijd oud-Achterwillens op de schop te nemen. De mislukte renovatie (ruim 10 jaar geleden) van de flats rond de Tristanstraat (schimmelrijk binnenmilieu en slecht buitenwerk), de recente berichten over het zieke binnenhuis klimaat in woningen in het Gloriantplantsoen. Een wijk van meer dan 50 jaar oud voldoet bouwtechnisch en qua inrichting openbare ruimte (structureel 30 parkeerplaatsen te kort, bodemverzakking) niet meer aan deze tijd. De overloop ten gevolge van renovatie Oosterwei heeft de sociale samenstelling eenzijdig gemaakt. Naast het pronken met mooie nieuwbouw is het voor stadsbestuur en woningcorporaties nu tijd om deze achtergebleven buurt mee te nemen in een wijk ontwikkelplan. Het overschilderen van woningen helpt niet meer tegen de schimmel. De bewoners van oud-Achterwillens verdienen om in gezonde woningen en een prettige leefomgeving te leven (zie ook gemeentelijk rapport Gebiedsanalyse Gouda Noord). Bovendien is dit de kans ook een wijk te renoveren zonder gasaansluitingen.

Deelnemers Verkiezingsdebat 15 maart

Op 15 maart van 19.30 – 22.30 uur is in de wethouder Luidensschool het Verkiezingsdebat Achterwillens. Deelnemers aan het debat discussiëren over stellingen op het grensvlak tussen wijk en gemeente. Zoals bijvoorbeeld ‘huftergedrag’ en de gemeentelijke aanpak, de energietransitie in de wijk, de wijkontwikkeling van oud- Achterwillens, een veilige Goudse Houtsingel en de financiën van Gouda. Uiteraard kunnen ook aanwezige bewoners tot de pauze vragen indienen en regelmatig mee discussiëren. De volgende top-kandidaat gemeenteraadslid gaan met elkaar in debat: Deelnemersdebat2018