Achterwillens into apps en Veiligheid

 Organiseren van veiligheid in de wijk lijkt zo  

  

 simpel: kies een app en gaan! Het Netwerk Achterwillens schreef in de wijkkrant van januari 2016 dat de app veiligebuurt.nl een goed middel zou zijn om in de wijk zowel verdachte/onveilige situaties met elkaar te delen als ook andere boodschappen van belang voor de wijk. Deze app kent daarvoor verschillende chat-groepen. Omdat de gemeente Gouda zulke apps stimuleert zijn in overleg tussen gemeente en Netwerk Achterwillens begin maart de borden daarvoor bij de ingangen van de wijk geplaatst. In de wijk waren al een paar whatsapp groepen op straatniveau actief. In maart zijn ook een aantal beheerders van de whatsapp buurt preventie (zie: wabp.nl) begonnen de wijk boven de Luidensschool te organiseren in subgroepen van 150 woningen. En zij gingen ook actief op zoek naar meer beheerders. Vervolgens begonnen zij ook met de introductie van andere wijkapps.

Tijd om te gaan organiseren!

Op donderdag 31 maart besloten de beheerders van wabp.nl in overleg met het Netwerk Achterwillens om: 1.wabp.nl in principe te gaan gebruiken voor verdachte situaties in de hele wijk; 2. de veiligebuurt.nl app te gebruiken en te ontwikkelen (of uiteindelijk een ander te kiezen) voor andere boodschappen voor en door wijkbewoners; 3. de  meldingen van verdachte en inbraaksituaties door de beheerders van de wabp.nl groepen over te laten zetten tussen de appgroepen (zowel wabp.nl als buurtpreventie.nl) zolang er geen complete wijkdekking is.

Als wijkbewoner kun je dan uiteindelijk kiezen: of alleen verdachte situaties en inbraakmeldingen via wabp.nl of dat én bredere wijkinformatie via (opvolger van?) veiligebuurt.nl. Daarnaast blijken er nog diverse andere communicatiegroepen op het niveau van enkele straten goed te functioneren.

Het Netwerk Achterwillens heeft dan de schakelrol naar preventie binnen de wijk en de gemeente. Het klinkt ingewikkeld maar zo zou het zo maar goed georganiseerd kunnen raken!

Lampionoptocht 2016 Achterwillens gered door GoudApot!

Deze week kreeg het Netwerk Achterwillens financiële support toegezegd vanuit GoudApot. De kinderen en ouders uit de wijk Achterwillens kunnen zich weer verheugen op een gezellige novemberavond. We hopen dat we weer kunnen rekenen op de bijna 30 vrijwilligers die dit mede mogelijk maken. En ook de sponsoring door Eenorm (licht en geluid) en Steunpunt OOG (gebruik Buhne) helpt enorm om de avond tot een succes te maken. We komen er langs deze weg erop terug. 

 

Nieuwe brug Achterwillenseweg af!

   

 Van 4 januari tot en met 23 februari heeft het geduurd! Maar nu is ie eindelijk klaar. Ook het Aschpotpad is weer netjes in goede staat teruggebracht. Nu kan de ophoging van de Achterwillenseweg verder plaats vinden. De gemeente heeft besloten te beginnen met het achterste deel: van het tuincentrum tot de Willenskade. Langzamerhand zullen de werkzaamheden, stukje voor stukje, oprukken tot aan het begin bij WoonPartners.