Goudse Houtsingel vanaf 29 oktober dicht in Zuid-Noord richting

Het tracé van Broekvelden naar Gouda Zuid

Vanaf vrijdag, 29 oktober, is de Goudse Houtsingel aan de Goudse Houtzijde twee weken lang afgesloten. De andere kant op blijft open. Het verkeer dat van Goverwelle richting de Goudse Poort wil, wordt omgeleid. Dit soort wegwerkzaamheden kunt u vinden op de gemeentelijke website. De reden voor deze afsluiting is de energietransitie: er wordt door Stedin een 50 kV kabel getrokken van het energiestation in Gouda Zuid naar de wijk Broekvelden in Alphen aan de Rijn. Het leggen van deze kabel zorgt in de Slagenbuurt en Middenwillens voor meer overlast. Dit is door Stedin helaas niet aangekondigd.

Meer lezen

Clean up Oud-Achterwillens: tien volle zakken

clean up aan de koffie

Zaterdag 18 september was het internationale clean up dag. Zo’n 15 bewoners uit Achterwillens gingen aan de slag in Oud Achterwillens. Ook een drietal D66-campaigners kwam helpen om in deze buurt te horen wat er speelt. Ruim 10 volle zakken afval leverde de actie op!
En veel ijzeren hulpstukken van de steigers bij de renovatie lagen nog in het groen. Ook konden we Woonpartners attenderen op een poging tot inbraak aan de Tristanstraat. Na afloop bleef de helft van de cleanuppers nog napraten over de actie en de buurt.

Nieuwe drempels bij Goudse Manege

Eerder plaatsten we het bericht over het vernieuwen van het asfalt en de drempels aan in de bocht van de Goudse Houtsingel bij de Goudse Manege. Nu liggen ze er. Uit snelheidsmetingen gaat blijken of ze voldoen om het resultaat, max 50 km/uur, te bereiken én de wederzijdse zichtbaarheid voor overstekers en automobilisten te vergroten.

Nachtvlindernacht was geweldig!

Jaap van Dam organiseerde met en op de Heemtuin Goudse Hout een prachtig Nachtvlindernachtavond op 3 september jongstleden. Dat was 2 jaar na de vorige avond die hij met de Heemtuin Goudse Hout organiseerde in 2019. Hier lees je het verslag van 2 jaar geleden.

Jaap van Dam stuurde ons vandaag dit bericht en zijn foto’s

De nacht-vlinder-wacht 2021

“Wat was het geweldig weer tijdens de afgelopen ‘nachtvlindernacht’ op vrijdagavond 3 september op Heemtuin Goudse Hout. Begin van de avond stond er nog wel wat wind, maar toen de avond vorderde ging de wind liggen. En het was droog met een toch wel goede temperatuur. Er kwamen tussen de 40-50 mensen op de avond af en er werden minstens 28 soorten nachtvlinders (velen ook met meerdere exemplaren) gezien. Zowel op het laken, als op de lichtval (hier kwamen ook weer verrassend veel soorten op af) waren mooie soorten te zien. Mogelijk kunnen er in de lichtval nog wat meer soorten aanwezig zijn geweest, omdat er op een gegeven moment zo veel vlinders in zaten dat ze niet allemaal meer te onderscheiden waren. In de lichtval werd ook een bruine sikkeluil aangetroffen. Een vrij zeldzame soort, die het de laatste jaren blijkbaar soms ook weer beter doet. Verder werden ook de smeerplekken (een aanlokkelijke voedselbrij voor nachtvlinders op een boom gesmeerd) op de bomen aardig bezocht. Niet heel veel was er op te zien, maar wel bijvoorbeeld rood weeskind, piramidevlinder en vierkantvlekuil. Soms wordt er meer en soms minder op gezien. Dat wisselt vaak. Ook werden meerdere tijgerslakken gezien in de buurt van de smeerplekken. Aan het einde van de avond werden de soorten die in de lichtval zaten uiteraard weer losgelaten. Al met al weer een mooie, interessante, gezellige en zeer geslaagde avond.”

 

De waargenomen soorten op 3 september 2021:

 

Appeltak

Boogsnuituil

Braamvlinder

Bruine Eenstaart

Bruine Sikkeluil

Bruine Snuituil

Egelskopboorder

Essengouduil

Gamma-uil

Gegolfde Lichtmot

Gewone Breedvleugeluil

Goudvenstertje

Groente-uil

Haarbos

Hagedoornvlinder

Huismoeder

Kleine Breedbandhuismoeder

Koperuil

Kroosvlindertje

Paardebloemspanner

Piramidevlinder

Rood Weeskind

Schildstipspanner

Vierkantvlekuil

Volgeling

Vuursteenvlinder

Zuidelijke Stofuil

Zwarte-c-uil

 

Zienswijzen warmtevisie uit Achterwillens ondertekenen?

Aan het begin van deze zomer deed u misschien mee aan de informatie avond van de gemeente Gouda. Dan bent u vast geïnteresseerd in het vervolg.

Inmiddels hebben een vijftiental bewoners van Achterwillens een ‘zienswijze’, zeg maar ‘mening’ opgeschreven bij de Transitie Visie Warmte die B&W Gouda opstelden. Deze zienswijze is te vinden op onze website onder deze link. Daar kunt u alleen nog vandaag, morgen en overmorgen uw handtekening zetten onder deze bijdragen uit onze wijk aan de discussie in de gemeenteraad. Ook kunt u daar lezen hoe u zelf nog een zienswijze kunt indienen.

Honden op fietspaden eindelijk aan de lijn!

Gebieden onder zeggenschap Groenalliantie: Goudse Hout, Reeuwijkse Hout, Krimpenerhout, Gouwebos, Loetbos, Twaalfmorgen, Elfhoevenstrook, ‘t Weegje en Oostpolder

Met ingang van 1 oktober 2021 worden er nieuwe regels van kracht voor honden(uitlaters) in de Goudse Hout. De Groenalliantie Midden-Holland heeft de nieuwe verordening deze week gepubliceerd. De verordening geldt voor alle gebieden (zie kaartje) waarover de Groenalliantie zeggenschap heeft. De zeggenschap over deze hondenverordening is door de betrokken gemeenteraden overgedragen (ook de Goudse gemeenteraad stemde in) aan de Groenalliantie Midden-Holland.

Meer lezen

Bomenkap in Goudse Hout: voor het oog of echt nodig?

Perceel achter knotwilgen wordt gekapt voor zichtlijnen

Op 8 juli heeft de gemeente Gouda (via de Omgevingsdienst) een zichtkapvergunning ter inzage gelegd. Het gaat om het plan om 200 m2 bomen en struweel in de Goudse Hout te kappen. ‘Zichtkap’ betekent dat het kappen alleen nodig is omdat de aanvrager meer ‘zichtlijnen’ wil. Gouda kent voor iedereen een streng kapverbod – zeker als het om zicht en licht gaat – maar voor de Goudse Hout wordt een opvallende uitzondering gemaakt. Het IVN IJssel en Gouwe, de KNNV Gouda en omstreken en de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout hebben bezwaar aangetekend tegen deze overbodige zichtkap (hier vind je hun bezwaarschrift).
Als u wilt kunt u tot uiterlijk 18 augustus bezwaar maken tegen deze zichtkap. In de zichtkapvergunning staat beschreven hoe je een bezwaarschrift kunt indienen.

Meer lezen

Idylle in Goudse Hout gemaaid

De idylle in de Goudse Hout is dit jaar een genot voor het oog. Niet alleen voor ons bezoekers, maar ook voor de vele insecten(soorten) die op en tussen de bloeiende planten leven. Vlinders worden er nog niet veel waargenomen door de vlindertellers van de werkgroep Natuurwaarden.
Rond begin juli is het maaitijd maar wel op een speciale manier: mozaïek maaien. Dat betekent dat niet alles in één keer wordt weggehaald. Dat zou rampzalig zijn voor alle fauna: waar moeten ze dan heen en van leven. Dit jaar is gekozen de grotere bloeiende stukken te laten staan.
Afgelopen woensdag maaide Staatsbosbeheer volgens deze zogenaamde mozaïekmethode. Zaterdag verzamelden een zestal vrijwilligers het maaisel en legden het op een hoop weg.
Vindt u het ook leuk een keer mee te helpen op deze idylle? Meldt u dan aan via groen@achterwillens.eu.