Belangrijke telefoonnummers

Wijkagent Fuat Arslan: 0900 – 88 44

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem: 58 91 60

Voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies

Algemeen nummer Politie: 0900- 88 44

Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen van misdrijven en leven- bedreigende situaties

Politie, Brandweer, Ambulance 112

—————————————————————————————————–

Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel, inbraak, bedreiging en fraude:

Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

—————————————————————————————————–

Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties of kapotte zaken in het openbare gebied en jeugdoverlast via meldpunt@gouda.nl of: Meldpunt Openbaar Gebied (MOG): 14 01 82

Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, klein chemische afval en papier) Cyclus: 0182 – 54 75 00

—————————————————————————————————-

Sociaal Team Gouda Noord (0 – 100+) 088 – 900 432 1

Mozaïek Wonen 0182 – 69 29 69

Woonpartners 0182 – 64 64 64

Buurtbemiddeling Kwadraad 088 – 900 400 0

Crisisdienst van Kwadraad 088 – 900 40 00 (OOK buiten kantooruren)

CJG Sociaal Team Jeugd Noord 088 – 254 23 84 (van 8.30 – 17.00)

Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088 – 308 35 35 (van 9.00 – 17.00)

Kindermishandeling 0800 – 2000 (gratis, 24 uur per dag)

Huiselijk geweld 0800 – 2000 (gratis, 24 uur per dag)

Milieuhygiëne en gezondheid (GGD) 088 – 308 32 00

Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding 0800-321 86 86 (gratis)