(Duurzame) reconstructie Aschpotpad

Aschpotpad 2021Het Aschpotpad is het onverlichte fietspad tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt. Het pad is in het Mobiliteitsplan 2016-2027 van de gemeente Gouda als doorstroomroute gekwalificeerd. In de huidige situatie voldoet het pad niet aan de breedte en inrichting van een dergelijke route. Vanaf 1 juli 2020 zijn de voorbereidingen gestart om het betreffende pad aan de juiste breedte en uitstraling te laten voldoen. In dit artikel legt de gemeente uit wat er gaat gebeuren.

Een aandachtspunt is dat de beoogde maatregelen wél in voldoende mate inpasbaar moeten zijn in de bestaande situatie. De gemeente hecht bijvoorbeeld veel waarde aan het behoud van de groene uitstraling van de strook, de bufferfunctie van het groen bij achtertuinen en de wandelmogelijkheden.

Proef voor alternatieve ophoging
Een ander punt is dat dit project is geselecteerd voor het uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek naar het gebruik van alternatieve ophoogmaterialen of -constructies. Samen met de provincie Zuid-Holland wordt een proef opgezet. Ook hier geldt de gemeentelijke voorwaarde, dat de ideeën moeten passen in de bestaande situatie.

De voortgang en de planning is in sterke mate afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met de provincie. Zodra we u meer kunnen vertellen over de wijze van inrichting van het pad, dan doen we dat. En het Netwerk Achterwillens zet dat dan op de website: www.achterwillens.eu.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de assistent-projectleider van het project, Yassin Mokadmi via yassin.mokadmi@gouda.nl.

(dit artikel verscheen eerder in de wijkkrant van februari 2021)

 

Plaats een reactie