Gloriantplantsoen blijft waarschijnlijk (deels) groen!

Gloriantplantsoen bedrreigde boom

‘Goed nieuws’, meldt Manon Bossard uit het Gloriantplantsoen ‘de drie grote bomen kunnen hoogstwaarschijnlijk blijven!’De beeldbepalende platanen zouden dit jaar gekapt worden, omdat ze de noodzakelijke ophoging van de straat niet zouden overleven, volgens de gemeente. Uit nieuwe tekeningen en berekeningen blijkt dat deze drie behouden kunnen worden, met drie andere bomen lukt dat niet.

De grote boom aan het begin van de straat was al gered. Voorlopig wordt er ook niets omgehakt, want het kapverbod geldt een half jaar. De bewoners krijgen eind december bericht om mee te denken over het nieuwe plan.

Al met al een succes voor Manon en haar protesterende medebewoners, die zich al sinds maart verzetten tegen de gemeentelijke plannen.

Voor deze uitspraak van de bezwaarcommissie is hard gestreden, en niet alle doelen zijn bereikt. Behalve dat er drie bomen wel weg moeten, lukt het vooralsnog ook niet om de speeltuin (nu in de volle zon) te verhuizen naar onder de platanen. Hoewel het er voor het Gloriantplantsoen (deels) goed uit lijkt te zien, maakt Manon zich ook zorgen over ophogingen elders in de stad. Volgens haar ontbreekt het in Gouda aan een goed boombeleid, terwijl de Goudse politiek zich al jaren inzet voor groen. “Alle partijen zijn het erover eens dat groen behouden moet blijven, dat er 15% groen in elke wijk moet zijn. In 2017 is vastgesteld dat er meer geld moet vrijgemaakt voor groen behoud. Allemaal mooie woorden maar geen daden. Ik kan me zo voorstellen dat het Gloriantplantsoen een voorzichtig succes boekt door het redden van een aantal bomen hier. Ik zal er dan ook zeker voor pleitte dat ernaast snoeien ook een op hoog voorbereiding plaats moet vinden structureel in de hele stad.”

2 gedachten over “Gloriantplantsoen blijft waarschijnlijk (deels) groen!”

Plaats een reactie