Goudse energie transitie ook in Achterwillens?

Kreeg u ook de brief van wethouder Niezen met het adviesaanbod voor een energiecoach?

En wat gaat u doen?

In de wijk Achterwillens start eind juni ‘20 een bewonerswerkgroep van het Netwerk Achterwillens. Deze werkgroep “Energie uit Achterwillens” gaat zich inzetten om:

  • bewoners onafhankelijk te informeren over de energie transitie in zijn algemeenheid en voor Gouda en de wijk Achterwillens in het bijzonder;
  • mogelijkheden te verkennen en presenteren voor individuele en gezamenlijke oplossingen aan woningen en woningblokken in Achterwillens
  • aan te sluiten op de Gouda- en de regiobrede aanpak ten bate van de bewoners van Achterwillens (werkt mee in het Nieuwe Energie Netwerk Gouda)

U kunt zich in verschillende rollen aanmelden via energie@achterwillens.eu.

U kunt zich aanmelden als:

  • volger (meteen op de hoogte van nieuws over de energietransitie Achterwillens);
  • meedenker (de ingewikkeldheid van technische projecten, informatieve bijeenkomsten en bestuurlijke zaken vraagt om kritische bewoners die waken voor (on)zin en (on)afhankelijkheid)
  • meedoener aan projecten (actief bijdragen aan de opzet en uitvoering van technische, informatieve of bestuurlijke stappen om de energietransitie met medewerking van bewoners Achterwillens mogelijk te maken)
  • programmeur (als u mee wilt sturen in de wijkaanpak energietransitie Achterwillens)

In de wijkkrant Achterwillens van september 2020 staan data aangegeven voor de informatie avonden voor alle overige bewoners van Achterwillens. Zij kunnen zich daar laten informeren over de aanstaande energietransitie in Gouda en Achterwillens.

 

Plaats een reactie