Goudse Hout: van groen naar grijs?

Op 7 mei, morgen dus, besluit de Groenalliantie of alle paden die Staatsbosbeheer voorstelt voor de Goudse Hout worden aangelegd. Dan blijkt of de Goudse wethouders, Hilde Niezen en Thierry van Vught, die binnen de bebouwde kom van Gouda ‘van grijs naar groen’ bepleiten, dat ook volhouden voor de laatste 5% van het Goudse grondgebied, de Goudse Hout.

Staatsbosbeheer heeft in de voorstellen aan het bestuur van de Groenalliantie de balans laten doorslaan naar recreatie ten koste van natuur. Het hoofdargument is dat ‘de beleving van de weilanden’ in het noordoostelijk gebied belangrijker is dan ‘de rust om biodiversiteit te vergroten’. Als eenmaal tot de inrichting met het pad is besloten, wordt het lastig om via beheer de biodiversiteit ter plekke te vergroten. Daar zit het bezwaar tegen het te nemen besluit, morgen op 7 mei. Bovendien is een reden om niet tot dit pad te besluiten dat de gebiedsadviescommissie van de betrokken gemeenteraden (uit Gouda: Christiaan Quik en Theresia Uittenbroek) niet betrokken is bij deze belangrijke keuze. Het draagvlak in gemeenteraad Gouda en bij bewoners is dus onvoldoende gecheckt en onjuist afgewogen.

Voor de uitgebreide ‘ontwerp notitie kwaliteitsimpuls fase 2 voor de Goudse Hout’ klik hier>>>.

Ben je ook geïnteresseerd in de uitgebreide toelichting bij het voorstel door Staatsbosbeheer, klik dan hier>>>

 

Plaats een reactie