Goudse Manege kreeg tillift

Zondag 26 september stelde sportwethouder Bunnik de tillift op de Goudse Manege officieel in gebruik. Deze tillift is financieel ‘bijeengelopen’ in de Santarun (Rotary Club) in 2019 en aangevuld door sponsors (o.a. €4.000 van de Stichting het Gehandicapte Kind). Door corona is de tillift dit voorjaar pas geïnstalleerd en nu officieel in gebruik genomen.

Meer lezen

Clean up Oud-Achterwillens: tien volle zakken

clean up aan de koffie

Zaterdag 18 september was het internationale clean up dag. Zo’n 15 bewoners uit Achterwillens gingen aan de slag in Oud Achterwillens. Ook een drietal D66-campaigners kwam helpen om in deze buurt te horen wat er speelt. Ruim 10 volle zakken afval leverde de actie op!
En veel ijzeren hulpstukken van de steigers bij de renovatie lagen nog in het groen. Ook konden we Woonpartners attenderen op een poging tot inbraak aan de Tristanstraat. Na afloop bleef de helft van de cleanuppers nog napraten over de actie en de buurt.

Nieuwe drempels bij Goudse Manege

Eerder plaatsten we het bericht over het vernieuwen van het asfalt en de drempels aan in de bocht van de Goudse Houtsingel bij de Goudse Manege. Nu liggen ze er. Uit snelheidsmetingen gaat blijken of ze voldoen om het resultaat, max 50 km/uur, te bereiken én de wederzijdse zichtbaarheid voor overstekers en automobilisten te vergroten.

18 september schoonmaken tijdens World Clean Up Day

clean up 24 april 2021

Wat is mooier dan op World Clean Up Day een paar uur van je tijd te besteden aan wijkschoonmaak?

Dit keer is Oud Achterwillens aan de beurt.
Op 18 september verzamelen we om 10.00 uur bij de Bühne in de Tristanstraat. Knijpers en handschoenen krijg je bij het verzamelpunt. Kom je ook?
Stuur een mail aan coördinator Michael via cleanup@achterwillens.eu of kom gewoon naar de Bühne.

Vast voor de agenda:
16 oktober Slagenbuurt, verzamelen basisschool Vindingrijk 10.00 uur
20 november Goudse Hout, verzamelen parkeerplaats wielerbaan/hondenvereniging om 10.00 uur.

Overigens krijgen we veel signalen uit de wijk van mensen die op hun eigen tijd hun woonomgeving vuil ruimen. Zoals Esther van Pomeren, die vrijwel wekelijks met haar man rond het Halwewijnplein opruimt. “Stiekem hoop ik dat ze denken ‘arme buurvrouw, laat ik maar niks op straat gooien’”, zegt ze daarover in de wijkkrant van september.

Ook Karin uit de Slagenbuurt ruimt regelmatig op in haar eigen wijk: “Dit probeer ik elke week een avond te doen en ben dan één à anderhalf uur bezig. Ik loop dan Poldermeesterslag met het speeltuintje, Driewegplein, Dijkgraafslag, Aschpotpad. En als ik door het Goudse Hout wandel neem ik ook mijn grijpstok mee”. Ze noemt het ‘soort van verslavend’. Zij doet het alleen, krijgt veel positieve reacties maar ziet tot haar teleurstelling “nog geen versterking”.

Leer je kind afval opruimen
Ze heeft nog een tip voor ouders: “Leer je kinderen afval in de daarvoor bestemde bakken te plaatsen.”
Gezien de troep rond verzamelcontainers, ook op het Driwwegplein, is die oproep ook gericht aan ouderen!

 

Nachtvlindernacht was geweldig!

Jaap van Dam organiseerde met en op de Heemtuin Goudse Hout een prachtig Nachtvlindernachtavond op 3 september jongstleden. Dat was 2 jaar na de vorige avond die hij met de Heemtuin Goudse Hout organiseerde in 2019. Hier lees je het verslag van 2 jaar geleden.

Jaap van Dam stuurde ons vandaag dit bericht en zijn foto’s

De nacht-vlinder-wacht 2021

“Wat was het geweldig weer tijdens de afgelopen ‘nachtvlindernacht’ op vrijdagavond 3 september op Heemtuin Goudse Hout. Begin van de avond stond er nog wel wat wind, maar toen de avond vorderde ging de wind liggen. En het was droog met een toch wel goede temperatuur. Er kwamen tussen de 40-50 mensen op de avond af en er werden minstens 28 soorten nachtvlinders (velen ook met meerdere exemplaren) gezien. Zowel op het laken, als op de lichtval (hier kwamen ook weer verrassend veel soorten op af) waren mooie soorten te zien. Mogelijk kunnen er in de lichtval nog wat meer soorten aanwezig zijn geweest, omdat er op een gegeven moment zo veel vlinders in zaten dat ze niet allemaal meer te onderscheiden waren. In de lichtval werd ook een bruine sikkeluil aangetroffen. Een vrij zeldzame soort, die het de laatste jaren blijkbaar soms ook weer beter doet. Verder werden ook de smeerplekken (een aanlokkelijke voedselbrij voor nachtvlinders op een boom gesmeerd) op de bomen aardig bezocht. Niet heel veel was er op te zien, maar wel bijvoorbeeld rood weeskind, piramidevlinder en vierkantvlekuil. Soms wordt er meer en soms minder op gezien. Dat wisselt vaak. Ook werden meerdere tijgerslakken gezien in de buurt van de smeerplekken. Aan het einde van de avond werden de soorten die in de lichtval zaten uiteraard weer losgelaten. Al met al weer een mooie, interessante, gezellige en zeer geslaagde avond.”

 

De waargenomen soorten op 3 september 2021:

 

Appeltak

Boogsnuituil

Braamvlinder

Bruine Eenstaart

Bruine Sikkeluil

Bruine Snuituil

Egelskopboorder

Essengouduil

Gamma-uil

Gegolfde Lichtmot

Gewone Breedvleugeluil

Goudvenstertje

Groente-uil

Haarbos

Hagedoornvlinder

Huismoeder

Kleine Breedbandhuismoeder

Koperuil

Kroosvlindertje

Paardebloemspanner

Piramidevlinder

Rood Weeskind

Schildstipspanner

Vierkantvlekuil

Volgeling

Vuursteenvlinder

Zuidelijke Stofuil

Zwarte-c-uil

 

Zienswijzen warmtevisie uit Achterwillens ondertekenen?

Aan het begin van deze zomer deed u misschien mee aan de informatie avond van de gemeente Gouda. Dan bent u vast geïnteresseerd in het vervolg.

Inmiddels hebben een vijftiental bewoners van Achterwillens een ‘zienswijze’, zeg maar ‘mening’ opgeschreven bij de Transitie Visie Warmte die B&W Gouda opstelden. Deze zienswijze is te vinden op onze website onder deze link. Daar kunt u alleen nog vandaag, morgen en overmorgen uw handtekening zetten onder deze bijdragen uit onze wijk aan de discussie in de gemeenteraad. Ook kunt u daar lezen hoe u zelf nog een zienswijze kunt indienen.

Alweer omfietsen!

Alweer een fietsbrug waaraan wordt gewerkt. Dit keer die tussen het Aschpotpad en het Driewegplein. Dat wordt dat weer omfietsen tussen maandag 6 en zaterdag 11 september!