Drempels blijven liggen

Op de Goudse Houtsingel blijven de tijdelijke drempels liggen. Dat schrijven B&W deze week in een memo aan de raad.

Deze evaluatie van de tijdelijke drempels was door de raad gevraagd in mei 2020. Aanleiding waren de klachten over de gelegde drempels. De evaluatie laat evenwel zien dat de drempels ook een succes zijn: de snelheid bij de oversteken is niet meer zo hoog als het was. En hoe laat je dat in een foto zien? In het rapport wordt duidelijk hoe de situatie op de foto boven het artikel is ontstaan.

Totdat het Verkeerscirculatieplan (VCP) in 2022 wordt uitgevoerd zal er nog wel veel geklaagd worden door veel automobilisten. En een snelle realisatie van het VCP kan ervoor zorgen dat de oversteken op de Goudse Houtsingel echt veilig worden én dat de snelheid van automobilisten over het héle traject max 50 km per uur wordt. Hopelijk wordt dan ook het veel te harde rijden op de rechte stukken, door de herinrichting van deze weg, aan banden gelegd. Dat zal schelen in de geluidsoverlast voor aanwonenden, ook bij de oversteken (remmen en optrekken).

B&W baseren hun besluit op een heldere afweging van alle ingebrachte belangen. Het is de moeite waard om te lezen hoeveel verschillende argumentaties er mogelijk zijn. In het evaluatierapport van de drempels staat ook het experiment met een lichtere drempel bij de Goudse Manege beschreven. Die betonnen drempel blijkt niet te werken, maar toch schrijft het memo aan de raad dat alle drempels blijven liggen. Aanpassingen nú zijn te kostbaar om over ruim anderhalf jaar te vervangen voor de definitieve oplossing.
De klankbordgroep drempels Goudse Houtsingel kijkt met grote belangstelling uit naar nieuws uit de Denktank VCP over de voorgestelde oplossingen bij de grotere verkeersdrukte door het VCP. Uit de Denktank VCP komt helaas in Achterwillens nog niets nieuws.

3 gedachten over “Drempels blijven liggen”

  1. Ik stel voor om toch te blijven aandringen op het terugleggen van de oorspronkelijke drempel op de zuidbaan bij de manege. Er wordt geconstateerd dat de huidige drempel niet werkt, maar om kostentechnische reden wil men die laten liggen tot het VCP is uitgevoerd. Dit kan echter nog jaren duren, maar intussen blijven veel auto’s de drempel met (veel) te hoge snelheid passeren. Juist omdat de oversteek daar onoverzichtelijk is, blijft die op deze manier voor met name kinderen en minder mobiele volwassenen gevaarlijk! Daar wegen die extra kosten toch niet tegen op!!

    Beantwoorden
  2. Belangrijker is nog dat er door het VCP in de toekomst niet nog veel meer auto’s rijden over de Goudse Houtsingel! Want daarmee stijgt de kans op ongevallen alleen maar!

    Beantwoorden

Plaats een reactie