9 februari bijeenkomst over verkeersplannen (VCP)

verkeerscirculatieplanOp dinsdag 9 februari beantwoorden Marcel de Wit en Frank van de Voordt vragen van geïnteresseerde wijkgenoten over de stand van zaken rond het Verkeers Circulatie Plan (VCP) van de gemeente. Op dat in 2019 gepresenteerde VCP kwamen stadsbrede protesten waarna het plan werd ingetrokken en er een dialoog op gang kwam met de bewoners. In deze ‘denktank’ was de wijk vertegenwoordigd door Marcel en Frank. Alle op- en aanmerkingen hebben geleid tot nieuwe ideeën over het VCP. Dit alles is samengevat in een document met de titel “Synthesevariant Verkeerscirculatie”. 

De ideeën in de Synthesevariant* zullen als basis gebruikt worden voor een nieuw verkeerscirculatieplan dat in concept eind februari 2021 gepresenteerd zal worden. In mei of juni volgt dan het definitieve plan van het Gouds college. Als wijk kunnen wij nu reageren op de ideeën in de Synthesevariant en aandacht vragen voor de delen daaruit die onze wijk raken of onderdelen die juist ontbreken in dit plan.

Heb jij nog geen mail ontvangen en wil jij ook bijgepraat worden? Stuur dan een mail naar vcp@achterwillens.eu. Dan krijg je de stukken toegestuurd en een link naar de bijeenkomst in Google meet, 9 februari tussen 20.00 en 21.00 uur. Maximum aantal deelnemers 25.

Meer lezen